dinsdag 13 november 2012

Dag 18: maak een tekening die iets met de natuur te maken heeft.


wasco + photoshop / crayon + photoshop

Wieh, eindelijk weer eens tijd gehad om te tekenen.  :) Eigenlijk was ik het niet eens van plan, ik verveelde mij gewoon en toen begon ik zo maar een beetje te krabbelen. Een tijdje geleden had ik een blad dat van een boom was gevallen tussen een boek gestopt, met het idee dat ik daar wel iets mee kon doen dat met de natuur te maken heeft. Vandaag vond ik het terug en ik legde het onder mijn papier en ging er toen over met wasco, zodat ik de vorm van het blad met wasco op mijn papier kreeg. Toen maakte ik van het blad een gezicht (als je goed kijkt zie je de vorm van het blad nog wel terug: het bevindt zich ergens tussen de haarlijn en het puntje van de neus). Ik wilde iemand tekenen die groot en sterk was, maar tegelijkertijd verdrietig en breekbaar en een beetje overal met zijn gedachten. zijn vogelnestkapsel was de perfecte thuis voor een lief blauw vogeltje. Ik vind eigenlijk dat het best wel een fijne tekening geworden is :)


Day 18: make a drawing that has something to do with nature.

Yay, finally had time to draw again. :) In fact, I didn't even plan on drawing, I was just bored and started scrawling a bit. A while ago, I had put a fallen leaf between the pages of one of my books, with the idea that I could use it for a drawing that had something to do with nature. Today, I found it and put it under my paper and then started to draw on it with my crayons, so that I would get the shape of the leaf on the paper. Then, I transformed the leaf-shape into a face (if you look closely, you can still see the shape of the leaf: it's somewhere between the hairline and the tip of the nose). I wanted to draw someone who was big and strong, but at the same time sad and fragile and dreamy. His birdnesthair was the perfect home for this sweet blue bird. I think it turned out quite nice :)

dinsdag 23 oktober 2012

Dag 17: maak een tekening/collage van een dier met kleren aan.


kleurpotlood, wasco en tipp-ex op papier
coloured pencil, crayon and tipp-ex on paper

Hoi! Het is alweer zoooo lang geleden dat ik nog iets getekend heb, dus bij deze: de eerste tekening van de herfst! :) Goed, ik weet dat het niet zo heel veel voorstelt, maar het schooljaar is weer begonnen en ik heb nu bergen werk, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Niettemin ben ik toch van plan om zo nu en dan iets te tekenen, ook al is het dan ietsje minder vaak.
Maargoed, de tekening. Ik wist eerst niet zo goed welk dier ik moest tekenen (ik heb aan rendieren gedacht, beren, struisvogels, ja zelfs vissen), maar uiteindelijk ben ik toch bij de kat uitgekomen. Ja, ik hou gewoon van katten. Hij is blauw, en hij heeft een soort rood-wit-gestreepte sok rond zijn staart. Dat is wel eenvoudig, maar ik vind het wel schattig, en gezellig. Ik kon mij deze kat zo voorstellen in de sneeuw, op de daken.


Day 17: make a drawing/collage with an animal that is wearing clothes.

Hi! It's been such a while since the last time I drew something, so: here's autumn's first drawing! :) Okay, I know it's not a big deal, but school started again and I have loads of work, I don't even know where to begin. So I won't have that much time to draw anymore, but eitherway, I'll try to post a new one every now and then.
So, about the drawing. At first, I didn't really know what animal to choose (I thought of reindeers, bears,  ostriches, even fish), but at the end, I decided to just draw a cat. What's there to say, I just love cats (and who doesn't? :)). It's blue, and it has some sort of a red-white-striped sock around its tail. It's simple, but it's also cute and cosy. I could already imagine this cat sitting on a snowy rooftop.

zondag 23 september 2012

Dag 16: maak een tekening die gebaseerd is op een liedjestekst.


kleurpotlood en zwarte stift op papier / coloured pencil and black marker on paper

hoi! :) het is weer heel lang geleden dat ik iets heb gepost. er is heel veel muziek waarvan de tekst mij aanspreekt en die wel in beelden om te zetten is, maar toch vond ik het niet zo gemakkelijk om een liedje te kiezen en om dan te bepalen wat voor tekening ik zou gaan maken. uiteindelijk heb ik gekozen voor een stukje van een liedje van ted gärdestad dat al heel de zomer door mijn hoofd spookt. dit is de vertaling: zon, wind en water / hoge bergen en diepe zeeën / daar zijn mijn dromen van gemaakt. ted gärdestad is een zweedse zanger uit de jaren '70, en zijn liedjes zijn eigenlijk heel eenvoudig en fijn om naar te luisteren, en  de liedjes die ik leuk vind hebben bijna allemaal te maken met levensgenieten. deze week was de laatste week van de zomer. ik was in frankrijk op vakantie en het weer was heerlijk, en de zee en de lucht en alles waren zo prachtig, dus toen heb ik deze tekeningen gemaakt aan het zwembad. ik hoop dat jullie er blij mee zijn :)


Day 16: make a drawing that’s based on song lyrics.

hi! :) it's been a long while since the last time i posted something. there are a lot of song lyrics that i like, and it's usually not that difficult to convert them into images, but still, it wasn't easy to choose a song, and to decide what i should draw. at last, i chose this ted gärdestad song that i've been listening to all summer. this is the translation: sun, wind and water / high mountains and deep seas / that's what my dreams are made of. ted gärdestad is a swedish singer from the 70s, his songs are very simple and nice to listen to, and all of his songs that i like have something to do with enjoying life. this week was the last week of summer. i was in france and the weather was heavenly, and the sea and the sky and everything were so beautiful, so i made these drawings on the poolside. i hope they make you happy :)

maandag 3 september 2012

Dag 15: maak een tekening waarin stickers of glitters of zo verwerkt zitten.

acrylverf, collage, sticker, photoshop
acrylic paint, collage, sticker, photoshop

hoi! :) ik had vorige week het voornemen om al meteen vorige week een nieuwe tekening te maken, maar al mijn pogingen mislukten min of meer. maar nu is het mij dan toch eindelijk gelukt op een tekening te maken met een sticker! ik was eerst niet heel zeker wat ik wilde doen, maar mijn uitgangspunt was deze tekening die ik een jaar geleden maakte. de gelijkenis is wel duidelijk, maar ik vind toch dat de stijl helemaal anders is. dit was de eerste keer dat ik mijn nieuwe verfborstels gebruikte, en het maakt echt een énorm verschil. je kan hiermee echt zo fijn werken :) toen ik klaar was met schilderen heb ik het meisje uitgeknipt en op een groen papier geplakt. het probleem was dat ik op nogal dik papier had geschilderd (omdat dun papier al die verf niet aankan), en toen ik het had opgeplakt, zat ik met een enorme witte rand. dit heb ik later opgelost in photoshop, en ik ben eigenlijk wel tevreden met het resultaat :)


Day 15: make a drawing where you process stickers/glitters/…

hi! :) last week, i was determined to keep up with my drawing, but all my attempts to make a new drawing failed, more or less. but today, i managed to make a drawing with a sticker! at first, i wasn't quite sure what to do, but my point of departure was this drawing that i made about one year ago. you can see the resemblance, but i think the style is different. this was the first time i used my new brushes, and i have to say: it makes a huge difference. these brushes are so nice to work with :) when i finished the painting, i cut out the girl. the problem was that the paper i painted on was kind of thick (because thin paper wouldn't support all that paint), and when i pasted her onto the green paper, i had this huge white border. i fixed that in photoshop, and i'm kind of happy with the result :)

maandag 27 augustus 2012

Dag 14: maak een tekening met iets wat op je maag ligt, iets wat je irriteert of iets wat je soms denkt over sommige mensen.


potlood op gekleurd papier / pencil on coloured paper

dit was iets wat ik op twitter postte omdat ik het zo frusterend vond dat ik druk bezig was met levensgenieten, en plotseling moest beginnen studeren. meestal zou ik dat niet zo héél erg heb gevonden, niet zo erg als nu. en ik had zo het idee dat het universiteitspersoneel in het algemeen en de proffen in het bijzonder wel het idee hadden dat studenten in de zomer hun tijd verdoen en zich tegen het einde van de vakantie beginnen te vervelen, op zijn minst toch een beetje. en dat het dan wel tijd werd dat ze eens iets "nuttig" deden. of gewoon, dat ze het wel een beetje zelf verdiend hadden omdat ze niet gestudeerd hadden. of iets dergelijks. als ze daar al over nadenken.
maar ik was zo druk bezig met fijne boeken te lezen aan de rand van het zwembad, zelfgemaakte ice-tea te drinken, nieuwe recepten uit te proberen, tekeningen te maken, en nog veel meer, en ik vond dat op dat moment echt het nuttigste wat er was. ik krijg zo veel energie van druk bezig zijn met dat soort dingen :) ik kijk er nooit echt tegenop om aan een tekening te beginnen, zoals dat gaat met studeren. ik denk hoogstens dat ik even niet moet tekenen om mijn ideeën vorm te laten krijgen, of zo.
ik bedoel eigenlijk dat ik in mijn zomer die herexamens eigenlijk wel kon missen, omdat ik zelf genoeg dingen kan bedenken waar ik mij kan bezighouden om te zorgen dat ik na de vakantie niet mentaal afgestompt ben. jullie begrijpen geloof ik wel wat ik bedoel :)


Day 14: make a drawing with something you have on your mind or something that’s been irritating you or something you often think about a certain kind of people.

this was something that i posted on twitter: "i can do without resits. i mean, it's not like i'm bored or anything". i found it so frustrating that i was busy enjoying life and all of a sudden, i had to start studying. usually, i don't mind THAT much, but right then i did. and i had this idea that the university staff in general and the professors in particular thought that students wast their time during the summer and after a while, they start to get bored, at least a little bit. and that it would be time that they did something "useful". or maybe, that it was their own fault because they didn't study. or something like that. if they even think about that.
but i was busy reading nice books next to the swimming pool, drinking homemade iced tea, trying out new recipes, making drawings, and so on, and i thought that was the about the most useful thing possible. i get so much energy when i'm busy with that kind of things :) i never dread starting a new drawing, but i do dread starting to study. at most, i think i have to wait before drawing to make my ideas crystallize.
i mean, retaking those exams wasn't useful for me at all, because i can think of enough things myself to make sure that i'm not mentally dulled at the end of the summer. you know what i mean :)

zondag 26 augustus 2012

Dag 13: maak een tekening met een totaal andere emotie dan die op dag 5.


kleurpotlood en aquarel op papier
coloured pencil and watercolour on paper

dit is mijn afbeelding van het ultieme zomergevoel, iets waar ik de afgelopen weken met volle teugen van heb genoten :) ik vind het gewoon heerlijk om 's morgens wakker te worden, zonnecrème op te smeren, mijn bikini aan te doen, mijn boek en mijn zonnebril te pakken en in de tuin te gaan zitten en verder niets.


Day 13: make a drawing of a totally different emotion than the one you did on day 5.

this is my image of the ultimate summerfeeling that i experienced these last few weeks :) i just love to wake up in the morning, put on some sunscreen, put on my bikini, take my book and my sunglasses, go to the garden and just sit there and enjoy it.

zaterdag 25 augustus 2012

Dag 12: maak een tekening met stukjes uit de krant.

zwarte stift, kleurpotlood, collage en kopie
black marker, coloured pencil, collage and copy

hier is dan eindelijk de volgende tekening! :) ik heb een tijdje examens gehad, maar nu heb ik weer tijd om te tekenen. hier is een stukje van de oude markt in leuven. ik was eerst niet helemaal zeker of ik die stukjes krant er wel in wilde verwerken, maar uiteindelijk kwam het toch wel goed uit. het was wel fijn om te tekenen, en nu ken ik die gebouwen bijna van buiten, zo lijkt het wel.


Day 12: make a drawing/collage with fragments of newspaper.

finally, i made a new drawing :) i had two exams last week, but now i have time to draw again. here's a piece of the old market in leuven. at first, i wasn't sure if i wanted to use pieces of the newspaper, but it worked out fine. it was fun to do, and now it feels as if i know those buildings by heart.

woensdag 15 augustus 2012

Dag 11: maak een tekening van een lelijke mens.

kleurpotlood op papier (coloured pencil on paper)

het is weer een tijdje geleden, maar hier is tekening nummer elf! :) hoe ik erop gekomen ben om deze tekening te maken: ik keek in mijn kleurpotlodendoos en het viel mij op dat het bruine potlood langer was dan de andere, bijna nog nooit gebruikt. ik begon dus met bruin te tekenen, en ik kreeg plots het idee om iemand die bijna alleen maar uit bruine en groene tinten bestond, iemand die bijna in de natuur versmelt. ik moest bijna meteen denken aan de grootmoeder van de duivel uit kulderzipken, een soort heks die in het bos woont en allerlei vieze lappen en stukken mos als kleding draagt. ze was trouwens ook buitengewoon lelijk, en ik vind lelijke mensen altijd wel fijn om te tekenen, omdat ze vaak zo veel rimpels hebben en zo. bij deze :)


Day 11: make a drawing of an ugly person.

it's been a while, but here's drawing number eleven! :) this is how i got the idea: i looked at my pencil box and it occurred to me that the brown pencil was longer than the others because i never used it before. so i decided to use that one, and that's when i got the idea to draw someone only in brown and green tints, someone who almost dissolves in the nature. it made me thing of the devil's grandmother in kulderzipken (a show on belgian tv i used to watch), who's some sort of witch who lives in the woods and wears all kinds of dirty fabric and moss as clothes. she was particularly ugly, and i like to draw ugly people, because they often have a lot of wrinkles and stuff like that. so that's how i did it :)

woensdag 8 augustus 2012

Dag 10: maak een tekening met een willekeurige gedachte van het moment.

kleurpotlood en oost-indische inkt op papier (coloured pencil and india ink on paper)

hoi, hier is tekening nummer tien. dit is nu niet bepaald een willekeurige gedachte, het is er eigenlijk een hele goede, vind ik. bij "een willekeurige gedachte" had ik het idee dat het iets moest zijn wat je wel op twitter zou posten, gewoon een bedenking eigenlijk. ik had deze gedachte zo'n twee maanden geleden, toen ik tijdens mijn examenpauze nog een keer de afleveringen van basta bekeek. "dit is precies wat ik nodig heb," dacht ik. ik hou van heel hard lachen, echt, ik hou van de warmte waarmee het je hele lichaam vult. het is echt een van de beste dingen die er zijn :)


Day 10: make a drawing with a random thought of the moment.

hi, this is drawing number ten. it's not exactly a random thought, it's actually a really good one. here's the translation: "i really like things that make me laugh. preferably roar with laughter, so much that it makes my stomach hurt". i figured a "random thought" should be something you would post on twitter. i had this thought about two months ago, when i was watching the episodes of basta again during the exams. "this is exactly what i need," i thought. i like laughing, i really do, i love the warmth that fills your entire body when you laugh. it's one of the best things that exist.

dinsdag 7 augustus 2012

Dag 9: maak een tekening met (a) een zelfportret en (b) je lievelingscitaat.

lino en oost-indische inkt op papier (lino and india ink on paper)

hoi! hier is eindelijk weer een nieuwe tekening :) het heeft een tijdje geduurd, want ik ben op vakantie geweest naar frankrijk. ik ben niet honderd procent tevreden over deze tekening, maar ik vond wel dat ik er genoeg moeite in had gestoken (om maar te zwijgen over mijn vinger die ik weer heb opengereten met het linomesje). ik had de week hiervoor al een zelfportret geschilderd, maar daar was ik niet zo tevreden over, dus besloot ik om een lino te maken van een foto van een tijdje geleden. het was niet zo gemakkelijk om die foto helemaal om te zetten in zwart-wit, maar het is nog redelijk goed gelukt. het bootje is een stempel die ik ook met lino heb gemaakt. het citaat komt uit graphic novel van david b. die ik twee jaar geleden heb gelezen. ik weet niet waarom, maar vind dat er zo veel poëzie in die zin zit :)

ps: ik ben trouwens wél heel tevreden over hoe de datum eruit ziet :)


Day 9: make some kind of self portrait and incorporate your favourite quote into the drawing.

hi! here's another drawing :) it took me a while, because i went on a trip to france. i'm not 100% satisfied about this one, but it took me enough trouble (not to mention that i cut my finger again with the lino knife). i had already painted a self-portrait the week before this, but i didn't really like it, so i decided to start over and make a lino from a picture from about a year ago. it wasn't very easy to convert it to black and white, but it worked out fine. the little boat is a stamp that i also made with lino. the quote is from a graphic novel by david b. that i read two years ago. it says: "soon, we'll be able to change everything into gold: my brother, the cats, the garden, the river, our lives, our dreams." i don't know why, but i think there's such a lot of poetry in that phrase.

btw, i like how the date looks :)

woensdag 25 juli 2012

Dag 8: maak een tekening van iets uit de actualiteit.


balpen en kleurpotlood op papier
(ballpoint and coloured pencil on paper)

hoi, hier is weer eens een nieuwe tekening. ik hoorde deze zin deze week op de radio: "wildplassen wordt dit jaar strenger bestraft op de gentse feesten. waar is de rock & roll naartoe?" en ik vond het eigenlijk wel grappig. alsof wildplassen een essentieel onderdeel van rock & roll is, en dat het plezier er echt wel af is als dat niet mag. het is toch net zo gemakkelijk om zo'n plaspaal te gebruiken dan tegen een muurtje te plassen, denk ik dan :)


Day 8: make a drawing about something that’s been in the news lately.

hi, here's another drawing. i heard this phrase on the radio this week: "stronger measures against urinating in public at the ghent festival. where did the rock & roll go?" and i thought it was funny. as if urinating in public is an essential part of rock & roll, and you can't have fun without doing it.

zondag 22 juli 2012

Dag 7: maak een tekening van een YouTube-meme (of een andere meme).

balpen, kleurpotlood en geprinte tekst op papier (ballpoint, coloured pencil and printed text on paper)

hoi, hier is tekening nummer zeven: een prachtig portret van vj tony van willy's en marjetten (mét zijn favoriete uitspraken en de figuurtjes die altijd uit zijn keyboard komen). het is niet écht een meme in de zuivere betekenis van het woord, maar het sluit er wel bij aan, vind ik. het leek mij leuk om dit te doen, want ik heb vorige week eens de hele reeks op youtube bekeken en ik vond het echt grappig. opvallend trouwens hoe ik bij elke tekening begin met uit te leggen waarom ik mij niet aan de opdracht heb gehouden. haha :)


Day 7: make a drawing of a YouTube meme (or another meme).

hi, here's drawing number seven: a marvellous portrait of vj tony from willy's en marjetten (with his favourite quotes and the little figures that always pop out of his keyboard). willy's en marjetten is a tv show about some people who start their own tv station at home. it just love it, it's full of surreal humour. so i thought it'd be fun to do a drawing on it. this is not really a meme, but it is among the people who've seen the show. besides, it's funny that every time i make a drawing, i have to explain why i didn't do exactly what the assignment said. haha :)

zaterdag 21 juli 2012

Dag 6: maak een tekening waarin je een spreekwoord, een woordspeling, een tongbreker of een andere bekende zin verwerkt.

balpen op wit en gekleurd papier
+ klein steentje als ring voor de aap (opgeplakt)

(ballpoint on white and coloured paper
+ little stone as a ring for the ape)

tekening nummer zes! ik vond het niet zo gemakkelijk om een spreekwoord te kiezen, maar uiteindelijk leek het mij toch het beste om iets te kiezen waar je gemakkelijk een beeld bij kan vormen, en spreekwoorden met dieren zijn daar heel geschikt voor :) verder vond ik het wel een leuke opdracht, omdat je kan gaan spelen met de inhoud van het spreekwoord, en erover nadenken enzo.


Day 6: make a drawing that involves a proverb, a word game, a tongue twister or another famous sentence in your language.

drawing number six! it wasn't very easy to choose a proverb, but finally i chose this one: "an ape's an ape, a varlet's a varlet, though they be clad in silk or scarlet". the dutch version of the proverb literally says: "even if an ape is wearing a golden ring, it's still an ugly thing". i chose this one because it's not that hard to visualize. it was a nice assignment, because you can start thinking what the proverb is about and play with that.

donderdag 19 juli 2012

Dag 5: maak een tekening die een emotie voorstelt.

collage en potlood op papier (collage and pencil on paper)

hier is de vijfde tekening! ik denk dat ik voor de volgende opdracht toch ga proberen om weer wat meer "echt te tekenen," ook al is knippen en plakken natuurlijk ook wel fijn. ik was bang dat 'een tekening die een emotie voorstelt' al gauw een kitscherige bedoening zou worden, en ik probeerde een gevoel te bedenken wat ik de laatste tijd had gehad of waar ik over nagedacht had.
toen dacht ik hieraan: wanneer je 's nachts even wakker wordt uit je slaap maken je gedachten de gekste sprongen en de kromste redeneringen. een soort gevoel van totale bevreemding. soms denk je dingen als "ohja, dit moet ik morgen doen" ofzo, en wanneer je 's morgens wakker wordt besef je dat dat helemaal op niets slaagt, en dan vergeet je het snel weer. ik herinner mij dat ik in de herfst soms wakker werd van de storm en dan dacht "oh nee, oh nee, als ik nu weer in slaap val dan waait mijn kamer sowieso weg door al die wind." (alsof ik de dingen met mijn gedachten kon bewaken, alleen maar door eraan te denken). 's morgens werd ik dan wakker en vroeg mij af of ik nu echt had gedacht dat mijn kamer eraf kon waaien. die gedachten zijn eigenlijk een soort verlengstuk van je dromen, denk ik.
de gekke dieren op deze tekening (die eigenlijk geen tekening is) hebben met deze gedachten niets te maken, want ik denk 's nachts nooit aan dieren met verwisselde hoofden, maar ik vond de analogie wel goed. los daarvan hou ik ook wel van dit soort beelden van dieren in prentenboeken, het doet mij een beetje denken aan een beeld uit de film 'noi albinoi', of aan deze foto die ook in ijsland gemaakt is.


Day 5: make a drawing that describes an emotion.

here's the fifth drawing! it says: "the super weird thoughts you sometimes have at night." i think i'm going to "draw" some more at the next assignments, although cutting and pasting is fun as well. i was afraid it would be hard to draw an emotion without making it cliché, and i tried to think of a feeling that i had lately.
then i came up with this: whenever you wake up at night, you always have the weirdest thoughts. it gives you a feeling of complete alienation. sometimes, you think things like: "i have to do this in the morning" and when you wake up the next morning, you realise that it didn't make sense at all, and then you just forget about it. i remember in the fall i woke up because of the storm sometimes, and then i thought "oh no, if i go to sleep again right now, my room will certainly be blown away by the wind" (as if i could protect things with my thoughts, only by thinking of them). in the morning i woke up, and asked myself if i seriously that that my room could be blown away by the wind. those thoughts are a continuation of your dreams, i think.
the weird animals on this drawing (that isn't really a drawing) don't have anything to do with those thoughts, because i never dream about animals with swapped heads, but i liked the analogy. besides, i like those animals in books about nature. they kind of make me thing about this image from the movie "noi albinoi", or about this picture, that's also made in iceland.

woensdag 18 juli 2012

Dag 4: maak een tekening waarin je collage en tekst gebruikt.

lino + collage

deze opdracht vond ik ietsje moeilijker omdat hierbij, in tegenstelling tot bij de vorige opdrachten, geen onderwerp in de opdracht stond. ik heb uiteindelijk gekozen om een soort 'creatieve verwerking' te doen van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van milan kundera, een boek dat ik pas heb gelezen. links zie je een afbeelding van de twee hoofdpersonages, tomas en tereza. rechts een citaat uit het boek.
ik had eerst een tekening gemaakt van de hoofdpersonages, maar ik vond het eigenlijk echt lastig om die meteen goed te verwerken in het geheel, want dan had ik de tekening opnieuw moeten maken en dat wilde ik niet. daarom koos ik ervoor om met lino te werken, want dan kan je zo veel afdrukken maken als je wil en dat maakt het makkelijker om te experimenteren. het is een vrij eenvoudig beeld, en dus was net niet zo moeilijk uit te snijden.
ik vond het niet zo makkelijk om een goed citaat te kiezen uit het boek, vooral omdat eigenlijk heel het boek zo mooi is. uiteindelijk heb ik gewoon een van de citaten gekozen die ik het mooiste vond, en die nog min of meer aansloot op de tekening.
nu, mijn eerste plan was om de achtergrond te schilderen met acrylverf, en de tekening daar dan gewoon op af te drukken, maar het was eigenlijk echt niet zo goed gelukt, en ik vond er ook totaal geen goede compositie mee. en toen bedacht ik dat ik dat ik de afdruk van de hoofdpersonages eigenlijk net zo goed op een foto uit het boek over de onderwaterwildernis kon plakken in plaats van op dat domme schilderij, dus dat heb ik gedaan :)


Day 4: make a drawing that also includes collage and text.

this assignment was a bit more difficult, because there was no given subject. at last, i decided to do some sort of "creative processing" of the unbearable lightness of being by milan kundera. on the left, you can see the two main characters, tomas en teresa. on the right, a quote from the book.
at first, i made a drawing of tomas and teresa, but i found it difficult to process it into the rest of the drawing from the first time. that's why i decided to go with lino, because that way, you can make as many prints as you want, which makes it easier to experiment a little. it's a simple image, so it wasn't that hard to cut out.
i had a hard time choosing a quote, because i like almost every sentence in the book. finally i decided to go with one of my favourites that also matched the drawing more or less.
my first plan was to paint the background with acryl paint, and then print the people on there, but it didn't really work out, and it was impossible to find a good composition. i thought i might as well paste it on a picture of my brother’s book of the underwater world instead of that stupid painting, and that's what i did :)

zaterdag 14 juli 2012

Dag 3: maak een tekening die je gevoel van de laatste tijd afbeeldt; je mag er ook tekst in verwerken.


aquarel en balpen op papier (samengeplakt in photoshop)
watercolour and ballpoint on paper (pasted together in photoshop)

ik heb alweer een nieuwe tekening gemaakt. ik heb hier lang mee geknoeid, want ik had eigenlijk niet echt een idee in mijn hoofd waar ik naartoe wou. ik begon met de tekst: het is een stukje uit een gedicht van p.c. hooft dat ik mooi vind. ik wist alleen niet zo goed wat voor afbeelding ik daarbij wou. toen dacht ik aan treinen, die net zoals de tijd snel voorbij gaan, en waarop ik de afgelopen dagen ook veel tijd heb doorgebracht. ik vind treinen ook wel fijn. toen heb ik heel veel prentjes van treinen opgezocht en aquarelverf op papier gekliederd terwijl ik naar the beatles luisterde en buiten de regen naar beneden stroomde. nu ga ik nog wat eten, en ik zal mijn best doen om snel weer een nieuwe tekening te maken :)


Day 3: make a drawing that describes your recent mood. It may involve text as well.

i made another drawing. i struggled a while with this, because i didn't really know what i wanted to do. i started with the text: it's a piece of a poem by p.c. hooft that i like. it means "unreachable time, whose hunger loves to devour everything that seems to be strong" (but it's in old dutch and more poetic ;)). but i didn't really know what kind of drawing i wanted. then i thought of trains, trains that pass as quickly as time, and where i spent a lot of time lately. i like trains. then, i searched a lot of pictures of trains and messed around with acrylic paint on paper while listening to the beatles and the falling rain outside. now i'm going to eat, and i'll try my best to make a new drawing soon.

zondag 8 juli 2012

Dag 2: maak een portret van iemand die je bewondert (een beroemdheid of iemand die je persoonlijk kent)


houtskool en gesso op papier + collage (charcoal and gesso on paper + collage)

hoi, dit is de tweede tekening uit de reeks. ik zou niet zeggen dat ik "fan" ben van brigitte bardot, maar ik vind wel dat ze een leuke stijl heeft, en de foto waarvan ik dit heb nagetekend sprak mij wel aan. met houtskool tekenen is trouwens heel ontspannend :)


Day 2: make a portrait of someone you admire (can be a famous person or someone you know in real life).

hi, this is the second drawing. it says "brigitte bardot in her house in paris." i wouldn't say i'm a "fan" of brigitte bardot, but i do think she has a nice style, and i liked the picture that i used as an example for this. drawing with charcoal is relaxing, by the way :)

dinsdag 3 juli 2012

Dag 1: maak een portret van iemand die je kent.


mijn broer bert (kleurpotlood en acrylverf op papier)
my brother bert (coloured pencil and acrylic paint on paper)

oké dit is de eerste tekening van de uitdaging. zoals je kan zien heb ik dit eigenlijk op 27 juni getekend, maar ik heb vandaag bedacht dat het wel fijn zou zijn om een apart blogje te hebben voor mijn tekeningen, voor nu dan toch :) dus zullen jullie in de loop van de zomer meer tekeningen zien verschijnen. ik ga proberen om het zo goed mogelijk bij te houden.


Day 1: make a portrait of someone you know.

okay so this is the first drawing of the challenge. as you can see, i actually drew this on the 27th of june, but today i thought that it would be nice to have a separate little blog for my drawings :) so, during the summer, more drawings will appear here. i'm going to try to keep up as well as i can.