woensdag 25 juli 2012

Dag 8: maak een tekening van iets uit de actualiteit.


balpen en kleurpotlood op papier
(ballpoint and coloured pencil on paper)

hoi, hier is weer eens een nieuwe tekening. ik hoorde deze zin deze week op de radio: "wildplassen wordt dit jaar strenger bestraft op de gentse feesten. waar is de rock & roll naartoe?" en ik vond het eigenlijk wel grappig. alsof wildplassen een essentieel onderdeel van rock & roll is, en dat het plezier er echt wel af is als dat niet mag. het is toch net zo gemakkelijk om zo'n plaspaal te gebruiken dan tegen een muurtje te plassen, denk ik dan :)


Day 8: make a drawing about something that’s been in the news lately.

hi, here's another drawing. i heard this phrase on the radio this week: "stronger measures against urinating in public at the ghent festival. where did the rock & roll go?" and i thought it was funny. as if urinating in public is an essential part of rock & roll, and you can't have fun without doing it.

zondag 22 juli 2012

Dag 7: maak een tekening van een YouTube-meme (of een andere meme).

balpen, kleurpotlood en geprinte tekst op papier (ballpoint, coloured pencil and printed text on paper)

hoi, hier is tekening nummer zeven: een prachtig portret van vj tony van willy's en marjetten (mét zijn favoriete uitspraken en de figuurtjes die altijd uit zijn keyboard komen). het is niet écht een meme in de zuivere betekenis van het woord, maar het sluit er wel bij aan, vind ik. het leek mij leuk om dit te doen, want ik heb vorige week eens de hele reeks op youtube bekeken en ik vond het echt grappig. opvallend trouwens hoe ik bij elke tekening begin met uit te leggen waarom ik mij niet aan de opdracht heb gehouden. haha :)


Day 7: make a drawing of a YouTube meme (or another meme).

hi, here's drawing number seven: a marvellous portrait of vj tony from willy's en marjetten (with his favourite quotes and the little figures that always pop out of his keyboard). willy's en marjetten is a tv show about some people who start their own tv station at home. it just love it, it's full of surreal humour. so i thought it'd be fun to do a drawing on it. this is not really a meme, but it is among the people who've seen the show. besides, it's funny that every time i make a drawing, i have to explain why i didn't do exactly what the assignment said. haha :)

zaterdag 21 juli 2012

Dag 6: maak een tekening waarin je een spreekwoord, een woordspeling, een tongbreker of een andere bekende zin verwerkt.

balpen op wit en gekleurd papier
+ klein steentje als ring voor de aap (opgeplakt)

(ballpoint on white and coloured paper
+ little stone as a ring for the ape)

tekening nummer zes! ik vond het niet zo gemakkelijk om een spreekwoord te kiezen, maar uiteindelijk leek het mij toch het beste om iets te kiezen waar je gemakkelijk een beeld bij kan vormen, en spreekwoorden met dieren zijn daar heel geschikt voor :) verder vond ik het wel een leuke opdracht, omdat je kan gaan spelen met de inhoud van het spreekwoord, en erover nadenken enzo.


Day 6: make a drawing that involves a proverb, a word game, a tongue twister or another famous sentence in your language.

drawing number six! it wasn't very easy to choose a proverb, but finally i chose this one: "an ape's an ape, a varlet's a varlet, though they be clad in silk or scarlet". the dutch version of the proverb literally says: "even if an ape is wearing a golden ring, it's still an ugly thing". i chose this one because it's not that hard to visualize. it was a nice assignment, because you can start thinking what the proverb is about and play with that.

donderdag 19 juli 2012

Dag 5: maak een tekening die een emotie voorstelt.

collage en potlood op papier (collage and pencil on paper)

hier is de vijfde tekening! ik denk dat ik voor de volgende opdracht toch ga proberen om weer wat meer "echt te tekenen," ook al is knippen en plakken natuurlijk ook wel fijn. ik was bang dat 'een tekening die een emotie voorstelt' al gauw een kitscherige bedoening zou worden, en ik probeerde een gevoel te bedenken wat ik de laatste tijd had gehad of waar ik over nagedacht had.
toen dacht ik hieraan: wanneer je 's nachts even wakker wordt uit je slaap maken je gedachten de gekste sprongen en de kromste redeneringen. een soort gevoel van totale bevreemding. soms denk je dingen als "ohja, dit moet ik morgen doen" ofzo, en wanneer je 's morgens wakker wordt besef je dat dat helemaal op niets slaagt, en dan vergeet je het snel weer. ik herinner mij dat ik in de herfst soms wakker werd van de storm en dan dacht "oh nee, oh nee, als ik nu weer in slaap val dan waait mijn kamer sowieso weg door al die wind." (alsof ik de dingen met mijn gedachten kon bewaken, alleen maar door eraan te denken). 's morgens werd ik dan wakker en vroeg mij af of ik nu echt had gedacht dat mijn kamer eraf kon waaien. die gedachten zijn eigenlijk een soort verlengstuk van je dromen, denk ik.
de gekke dieren op deze tekening (die eigenlijk geen tekening is) hebben met deze gedachten niets te maken, want ik denk 's nachts nooit aan dieren met verwisselde hoofden, maar ik vond de analogie wel goed. los daarvan hou ik ook wel van dit soort beelden van dieren in prentenboeken, het doet mij een beetje denken aan een beeld uit de film 'noi albinoi', of aan deze foto die ook in ijsland gemaakt is.


Day 5: make a drawing that describes an emotion.

here's the fifth drawing! it says: "the super weird thoughts you sometimes have at night." i think i'm going to "draw" some more at the next assignments, although cutting and pasting is fun as well. i was afraid it would be hard to draw an emotion without making it cliché, and i tried to think of a feeling that i had lately.
then i came up with this: whenever you wake up at night, you always have the weirdest thoughts. it gives you a feeling of complete alienation. sometimes, you think things like: "i have to do this in the morning" and when you wake up the next morning, you realise that it didn't make sense at all, and then you just forget about it. i remember in the fall i woke up because of the storm sometimes, and then i thought "oh no, if i go to sleep again right now, my room will certainly be blown away by the wind" (as if i could protect things with my thoughts, only by thinking of them). in the morning i woke up, and asked myself if i seriously that that my room could be blown away by the wind. those thoughts are a continuation of your dreams, i think.
the weird animals on this drawing (that isn't really a drawing) don't have anything to do with those thoughts, because i never dream about animals with swapped heads, but i liked the analogy. besides, i like those animals in books about nature. they kind of make me thing about this image from the movie "noi albinoi", or about this picture, that's also made in iceland.

woensdag 18 juli 2012

Dag 4: maak een tekening waarin je collage en tekst gebruikt.

lino + collage

deze opdracht vond ik ietsje moeilijker omdat hierbij, in tegenstelling tot bij de vorige opdrachten, geen onderwerp in de opdracht stond. ik heb uiteindelijk gekozen om een soort 'creatieve verwerking' te doen van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van milan kundera, een boek dat ik pas heb gelezen. links zie je een afbeelding van de twee hoofdpersonages, tomas en tereza. rechts een citaat uit het boek.
ik had eerst een tekening gemaakt van de hoofdpersonages, maar ik vond het eigenlijk echt lastig om die meteen goed te verwerken in het geheel, want dan had ik de tekening opnieuw moeten maken en dat wilde ik niet. daarom koos ik ervoor om met lino te werken, want dan kan je zo veel afdrukken maken als je wil en dat maakt het makkelijker om te experimenteren. het is een vrij eenvoudig beeld, en dus was net niet zo moeilijk uit te snijden.
ik vond het niet zo makkelijk om een goed citaat te kiezen uit het boek, vooral omdat eigenlijk heel het boek zo mooi is. uiteindelijk heb ik gewoon een van de citaten gekozen die ik het mooiste vond, en die nog min of meer aansloot op de tekening.
nu, mijn eerste plan was om de achtergrond te schilderen met acrylverf, en de tekening daar dan gewoon op af te drukken, maar het was eigenlijk echt niet zo goed gelukt, en ik vond er ook totaal geen goede compositie mee. en toen bedacht ik dat ik dat ik de afdruk van de hoofdpersonages eigenlijk net zo goed op een foto uit het boek over de onderwaterwildernis kon plakken in plaats van op dat domme schilderij, dus dat heb ik gedaan :)


Day 4: make a drawing that also includes collage and text.

this assignment was a bit more difficult, because there was no given subject. at last, i decided to do some sort of "creative processing" of the unbearable lightness of being by milan kundera. on the left, you can see the two main characters, tomas en teresa. on the right, a quote from the book.
at first, i made a drawing of tomas and teresa, but i found it difficult to process it into the rest of the drawing from the first time. that's why i decided to go with lino, because that way, you can make as many prints as you want, which makes it easier to experiment a little. it's a simple image, so it wasn't that hard to cut out.
i had a hard time choosing a quote, because i like almost every sentence in the book. finally i decided to go with one of my favourites that also matched the drawing more or less.
my first plan was to paint the background with acryl paint, and then print the people on there, but it didn't really work out, and it was impossible to find a good composition. i thought i might as well paste it on a picture of my brother’s book of the underwater world instead of that stupid painting, and that's what i did :)

zaterdag 14 juli 2012

Dag 3: maak een tekening die je gevoel van de laatste tijd afbeeldt; je mag er ook tekst in verwerken.


aquarel en balpen op papier (samengeplakt in photoshop)
watercolour and ballpoint on paper (pasted together in photoshop)

ik heb alweer een nieuwe tekening gemaakt. ik heb hier lang mee geknoeid, want ik had eigenlijk niet echt een idee in mijn hoofd waar ik naartoe wou. ik begon met de tekst: het is een stukje uit een gedicht van p.c. hooft dat ik mooi vind. ik wist alleen niet zo goed wat voor afbeelding ik daarbij wou. toen dacht ik aan treinen, die net zoals de tijd snel voorbij gaan, en waarop ik de afgelopen dagen ook veel tijd heb doorgebracht. ik vind treinen ook wel fijn. toen heb ik heel veel prentjes van treinen opgezocht en aquarelverf op papier gekliederd terwijl ik naar the beatles luisterde en buiten de regen naar beneden stroomde. nu ga ik nog wat eten, en ik zal mijn best doen om snel weer een nieuwe tekening te maken :)


Day 3: make a drawing that describes your recent mood. It may involve text as well.

i made another drawing. i struggled a while with this, because i didn't really know what i wanted to do. i started with the text: it's a piece of a poem by p.c. hooft that i like. it means "unreachable time, whose hunger loves to devour everything that seems to be strong" (but it's in old dutch and more poetic ;)). but i didn't really know what kind of drawing i wanted. then i thought of trains, trains that pass as quickly as time, and where i spent a lot of time lately. i like trains. then, i searched a lot of pictures of trains and messed around with acrylic paint on paper while listening to the beatles and the falling rain outside. now i'm going to eat, and i'll try my best to make a new drawing soon.

zondag 8 juli 2012

Dag 2: maak een portret van iemand die je bewondert (een beroemdheid of iemand die je persoonlijk kent)


houtskool en gesso op papier + collage (charcoal and gesso on paper + collage)

hoi, dit is de tweede tekening uit de reeks. ik zou niet zeggen dat ik "fan" ben van brigitte bardot, maar ik vind wel dat ze een leuke stijl heeft, en de foto waarvan ik dit heb nagetekend sprak mij wel aan. met houtskool tekenen is trouwens heel ontspannend :)


Day 2: make a portrait of someone you admire (can be a famous person or someone you know in real life).

hi, this is the second drawing. it says "brigitte bardot in her house in paris." i wouldn't say i'm a "fan" of brigitte bardot, but i do think she has a nice style, and i liked the picture that i used as an example for this. drawing with charcoal is relaxing, by the way :)

dinsdag 3 juli 2012

Dag 1: maak een portret van iemand die je kent.


mijn broer bert (kleurpotlood en acrylverf op papier)
my brother bert (coloured pencil and acrylic paint on paper)

oké dit is de eerste tekening van de uitdaging. zoals je kan zien heb ik dit eigenlijk op 27 juni getekend, maar ik heb vandaag bedacht dat het wel fijn zou zijn om een apart blogje te hebben voor mijn tekeningen, voor nu dan toch :) dus zullen jullie in de loop van de zomer meer tekeningen zien verschijnen. ik ga proberen om het zo goed mogelijk bij te houden.


Day 1: make a portrait of someone you know.

okay so this is the first drawing of the challenge. as you can see, i actually drew this on the 27th of june, but today i thought that it would be nice to have a separate little blog for my drawings :) so, during the summer, more drawings will appear here. i'm going to try to keep up as well as i can.