woensdag 25 juli 2012

Dag 8: maak een tekening van iets uit de actualiteit.


balpen en kleurpotlood op papier
(ballpoint and coloured pencil on paper)

hoi, hier is weer eens een nieuwe tekening. ik hoorde deze zin deze week op de radio: "wildplassen wordt dit jaar strenger bestraft op de gentse feesten. waar is de rock & roll naartoe?" en ik vond het eigenlijk wel grappig. alsof wildplassen een essentieel onderdeel van rock & roll is, en dat het plezier er echt wel af is als dat niet mag. het is toch net zo gemakkelijk om zo'n plaspaal te gebruiken dan tegen een muurtje te plassen, denk ik dan :)


Day 8: make a drawing about something that’s been in the news lately.

hi, here's another drawing. i heard this phrase on the radio this week: "stronger measures against urinating in public at the ghent festival. where did the rock & roll go?" and i thought it was funny. as if urinating in public is an essential part of rock & roll, and you can't have fun without doing it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten