woensdag 18 juli 2012

Dag 4: maak een tekening waarin je collage en tekst gebruikt.

lino + collage

deze opdracht vond ik ietsje moeilijker omdat hierbij, in tegenstelling tot bij de vorige opdrachten, geen onderwerp in de opdracht stond. ik heb uiteindelijk gekozen om een soort 'creatieve verwerking' te doen van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van milan kundera, een boek dat ik pas heb gelezen. links zie je een afbeelding van de twee hoofdpersonages, tomas en tereza. rechts een citaat uit het boek.
ik had eerst een tekening gemaakt van de hoofdpersonages, maar ik vond het eigenlijk echt lastig om die meteen goed te verwerken in het geheel, want dan had ik de tekening opnieuw moeten maken en dat wilde ik niet. daarom koos ik ervoor om met lino te werken, want dan kan je zo veel afdrukken maken als je wil en dat maakt het makkelijker om te experimenteren. het is een vrij eenvoudig beeld, en dus was net niet zo moeilijk uit te snijden.
ik vond het niet zo makkelijk om een goed citaat te kiezen uit het boek, vooral omdat eigenlijk heel het boek zo mooi is. uiteindelijk heb ik gewoon een van de citaten gekozen die ik het mooiste vond, en die nog min of meer aansloot op de tekening.
nu, mijn eerste plan was om de achtergrond te schilderen met acrylverf, en de tekening daar dan gewoon op af te drukken, maar het was eigenlijk echt niet zo goed gelukt, en ik vond er ook totaal geen goede compositie mee. en toen bedacht ik dat ik dat ik de afdruk van de hoofdpersonages eigenlijk net zo goed op een foto uit het boek over de onderwaterwildernis kon plakken in plaats van op dat domme schilderij, dus dat heb ik gedaan :)


Day 4: make a drawing that also includes collage and text.

this assignment was a bit more difficult, because there was no given subject. at last, i decided to do some sort of "creative processing" of the unbearable lightness of being by milan kundera. on the left, you can see the two main characters, tomas en teresa. on the right, a quote from the book.
at first, i made a drawing of tomas and teresa, but i found it difficult to process it into the rest of the drawing from the first time. that's why i decided to go with lino, because that way, you can make as many prints as you want, which makes it easier to experiment a little. it's a simple image, so it wasn't that hard to cut out.
i had a hard time choosing a quote, because i like almost every sentence in the book. finally i decided to go with one of my favourites that also matched the drawing more or less.
my first plan was to paint the background with acryl paint, and then print the people on there, but it didn't really work out, and it was impossible to find a good composition. i thought i might as well paste it on a picture of my brother’s book of the underwater world instead of that stupid painting, and that's what i did :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten