dinsdag 4 februari 2014

Dag 23: kopieer een woord uit het woordenboek (met de hand of met een kopieermachine) en verwerk het in je tekening.


zwarte stift op papier + photoshop
black marker on + photoshop

Alweer een nieuwe tekening! Ik had zin om te tekenen, en omdat ik niet zo veel inspiratie had tekende ik deze huisjes over van een foto van Stockholm. Later besloot ik dat ik deze tekening eigenlijk ook wel voor mijn uitdaging kon gebruiken, en dus besloot ik om er een woord uit het woordenboek bij te zetten. Omdat er niet meer genoeg plaats over was naast de tekening, tekende ik de woorden op een apart papier en plakte ze samen in photoshop. Ik vind het wel leuk om letters over te tekenen, maar zoals je kunt zien hebben de letters zelf ook een beetje wanderlust... :)


Day 23: copy a dictionary entry and process it in your drawing.

Another drawing! I felt like drawing a little, but since I didn't have a lot of inspiration, I just copied these houses from a picture of Stockholm. Later, I figured that I could use the drawing for my challenge as wel, and I decided to put it together with a dictionary entry. However, there wasn't any place left next to the drawing, so I drew the letters on a separate piece of paper and pasted them together in photoshop. I like copying letters, but as you can see, the letters themselves have quite a bit of wanderlust themselves... :)

maandag 3 februari 2014

Dag 28: maak een tekening waarin je een clichézin verwerkt.


blauwe balpen + photoshop
blue ballpoint + photoshop

Ik heb dit weekend niet stilgezeten wat tekenen betreft, en dus heb ik vandaag nog een tekening om aan jullie te laten zien. Ik wilde deze tekening eigenlijk gebruiken voor dag 22 ("maak een tekening met (a) een levenswijsheid en (b) een grafisch element dat je vaak ziet in het dagelijks leven"), wat een logisch vervolg zou zijn op dag 21. Maar ergens gaandeweg maakte ik in mijn hoofd de sprong van levenswijsheid naar volkswijsheid, wat eigenlijk het soort zin was dat ik voor dag 28 had willen gebruiken. Verder vond ik de tekening wel beter zonder dat grafische element, dus besloot ik om deze tekening maar gewoon voor dag 28 te gebruiken.

Over de tekening dan. Bij een clichézin dacht ik aan "iets wat oude mensen altijd zeggen". Deze kwam ik onlangs ergens tegen (kan het in een boek van Paulien Cornelisse geweest zijn?), en ik vond 'm zo herkenbaar dat ik het wel bruikbaar vond voor mijn tekening :) Ik kan me zo een oud mevrouwtje voorstellen dat "'t is ni anders" zegt (hoewel het ook best door andere mensen gezegd kan worden hoor, daar niet van). Maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel. Hoe dan ook, dat oud mevrouwtje heb ik er ook bij getekend. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik vind oude mensen, met al hun rimpels en dat soort dingen, echt leuk om te tekenen.


Day 28: make a drawing where you involve a cliché sentence

I have been drawing quite a lot this weekend, so I have another drawing to show to you. At first, I wanted to use this drawing for day 22 ("make a drawing with (a) a piece of wisdom and (b) a graphic element that you see a lot in your daily life"), which would be a logical continuation of 21. But somewhere along the way, my mind made a jump from "wisdom" to "conventional wisdom", which was more the kind of thing I wanted to use for day 28. Besides, I liked the drawing as it was, without the graphical element, so I decided to just use it for day 28.

About the drawing then. When I thougt of a cliché sentence, I thought of "something old people would say". The drawing says "het is niet anders", which can be translated as "it's like that, there's nothing we can do about it" (literally: "it's not different"), which is something I can totally imaging coming out of the mouth of an old lady, even though it's not necessarily something that only old people would say. You probably get what I'm saying. Anyhow, I just drew that old lady that I came into my mind when I thought of the sentence. I've said it before, but I think old people, with all their wrinkles, are really nice to draw.

zondag 2 februari 2014

Dag 21: maak een tekening waarbij een groot oppervlak helemaal gevuld is met handgeschreven tekst.


zwarte stift op papier
black marker on paper

Het is alweer een paar maanden geleden, maar hier is een nieuwe tekening. De opdracht was om een groot oppervlak met geschreven tekst te verwerken in een tekening. De leukste manier om dat te doen leek me dat de woorden ook echt zouden bestaan in de tekening. Ik bedacht dat de woorden zomaar ergens op een muur zouden kunnen staan, en dat er iemand naar keek, of dat iemand bezig was ze op te schrijven. De tekst is een gedicht van Tomas Tranströmer, een Zweedse dichter die in 2011 de Nobelprijs voor literatuur kreeg. Zijn gedichten doen me een beetje aan het Nachtlied van de wandelaar van Goethe ("über alle Gipfeln ist Ruh", enz.), met het romantische van de natuur en zo. Vooral de eerste zin vond ik wel mooi: "Het is het feit dat de lucht zo grijs is, dat ervoor zorgt dat de grond licht lijkt te geven." Het volledige gedicht in het Zweeds vind je hier, en de Engelse vertaling hier.


Day 21: make a drawing that involves a surface that you completely filled with written text

It's been a couple of months already, but here's a new drawing. The task was to fill a surface with handwritten text and incorporate it in a drawing. I thought it would be nice if the words would actually exist INSIDE the drawing: they could be written on a wall somewhere, and someone could be looking at them, or someone could be writing them. The text is a poem by Tomas Tranströmer, a Swedish poet who won the Nobel price for literature in 2011. His poems remind me a bit of Goethe's Wanderer's Nightsong ("über alle Gipfeln ist Ruh", and so on). I especially liked the first sentence: "It is the sky’s being so grey that makes the ground begin to shine." You can find the complete poem in Swedish here, and the English translation here.