donderdag 19 juli 2012

Dag 5: maak een tekening die een emotie voorstelt.

collage en potlood op papier (collage and pencil on paper)

hier is de vijfde tekening! ik denk dat ik voor de volgende opdracht toch ga proberen om weer wat meer "echt te tekenen," ook al is knippen en plakken natuurlijk ook wel fijn. ik was bang dat 'een tekening die een emotie voorstelt' al gauw een kitscherige bedoening zou worden, en ik probeerde een gevoel te bedenken wat ik de laatste tijd had gehad of waar ik over nagedacht had.
toen dacht ik hieraan: wanneer je 's nachts even wakker wordt uit je slaap maken je gedachten de gekste sprongen en de kromste redeneringen. een soort gevoel van totale bevreemding. soms denk je dingen als "ohja, dit moet ik morgen doen" ofzo, en wanneer je 's morgens wakker wordt besef je dat dat helemaal op niets slaagt, en dan vergeet je het snel weer. ik herinner mij dat ik in de herfst soms wakker werd van de storm en dan dacht "oh nee, oh nee, als ik nu weer in slaap val dan waait mijn kamer sowieso weg door al die wind." (alsof ik de dingen met mijn gedachten kon bewaken, alleen maar door eraan te denken). 's morgens werd ik dan wakker en vroeg mij af of ik nu echt had gedacht dat mijn kamer eraf kon waaien. die gedachten zijn eigenlijk een soort verlengstuk van je dromen, denk ik.
de gekke dieren op deze tekening (die eigenlijk geen tekening is) hebben met deze gedachten niets te maken, want ik denk 's nachts nooit aan dieren met verwisselde hoofden, maar ik vond de analogie wel goed. los daarvan hou ik ook wel van dit soort beelden van dieren in prentenboeken, het doet mij een beetje denken aan een beeld uit de film 'noi albinoi', of aan deze foto die ook in ijsland gemaakt is.


Day 5: make a drawing that describes an emotion.

here's the fifth drawing! it says: "the super weird thoughts you sometimes have at night." i think i'm going to "draw" some more at the next assignments, although cutting and pasting is fun as well. i was afraid it would be hard to draw an emotion without making it cliché, and i tried to think of a feeling that i had lately.
then i came up with this: whenever you wake up at night, you always have the weirdest thoughts. it gives you a feeling of complete alienation. sometimes, you think things like: "i have to do this in the morning" and when you wake up the next morning, you realise that it didn't make sense at all, and then you just forget about it. i remember in the fall i woke up because of the storm sometimes, and then i thought "oh no, if i go to sleep again right now, my room will certainly be blown away by the wind" (as if i could protect things with my thoughts, only by thinking of them). in the morning i woke up, and asked myself if i seriously that that my room could be blown away by the wind. those thoughts are a continuation of your dreams, i think.
the weird animals on this drawing (that isn't really a drawing) don't have anything to do with those thoughts, because i never dream about animals with swapped heads, but i liked the analogy. besides, i like those animals in books about nature. they kind of make me thing about this image from the movie "noi albinoi", or about this picture, that's also made in iceland.

1 opmerking: