maandag 27 augustus 2012

Dag 14: maak een tekening met iets wat op je maag ligt, iets wat je irriteert of iets wat je soms denkt over sommige mensen.


potlood op gekleurd papier / pencil on coloured paper

dit was iets wat ik op twitter postte omdat ik het zo frusterend vond dat ik druk bezig was met levensgenieten, en plotseling moest beginnen studeren. meestal zou ik dat niet zo héél erg heb gevonden, niet zo erg als nu. en ik had zo het idee dat het universiteitspersoneel in het algemeen en de proffen in het bijzonder wel het idee hadden dat studenten in de zomer hun tijd verdoen en zich tegen het einde van de vakantie beginnen te vervelen, op zijn minst toch een beetje. en dat het dan wel tijd werd dat ze eens iets "nuttig" deden. of gewoon, dat ze het wel een beetje zelf verdiend hadden omdat ze niet gestudeerd hadden. of iets dergelijks. als ze daar al over nadenken.
maar ik was zo druk bezig met fijne boeken te lezen aan de rand van het zwembad, zelfgemaakte ice-tea te drinken, nieuwe recepten uit te proberen, tekeningen te maken, en nog veel meer, en ik vond dat op dat moment echt het nuttigste wat er was. ik krijg zo veel energie van druk bezig zijn met dat soort dingen :) ik kijk er nooit echt tegenop om aan een tekening te beginnen, zoals dat gaat met studeren. ik denk hoogstens dat ik even niet moet tekenen om mijn ideeën vorm te laten krijgen, of zo.
ik bedoel eigenlijk dat ik in mijn zomer die herexamens eigenlijk wel kon missen, omdat ik zelf genoeg dingen kan bedenken waar ik mij kan bezighouden om te zorgen dat ik na de vakantie niet mentaal afgestompt ben. jullie begrijpen geloof ik wel wat ik bedoel :)


Day 14: make a drawing with something you have on your mind or something that’s been irritating you or something you often think about a certain kind of people.

this was something that i posted on twitter: "i can do without resits. i mean, it's not like i'm bored or anything". i found it so frustrating that i was busy enjoying life and all of a sudden, i had to start studying. usually, i don't mind THAT much, but right then i did. and i had this idea that the university staff in general and the professors in particular thought that students wast their time during the summer and after a while, they start to get bored, at least a little bit. and that it would be time that they did something "useful". or maybe, that it was their own fault because they didn't study. or something like that. if they even think about that.
but i was busy reading nice books next to the swimming pool, drinking homemade iced tea, trying out new recipes, making drawings, and so on, and i thought that was the about the most useful thing possible. i get so much energy when i'm busy with that kind of things :) i never dread starting a new drawing, but i do dread starting to study. at most, i think i have to wait before drawing to make my ideas crystallize.
i mean, retaking those exams wasn't useful for me at all, because i can think of enough things myself to make sure that i'm not mentally dulled at the end of the summer. you know what i mean :)

zondag 26 augustus 2012

Dag 13: maak een tekening met een totaal andere emotie dan die op dag 5.


kleurpotlood en aquarel op papier
coloured pencil and watercolour on paper

dit is mijn afbeelding van het ultieme zomergevoel, iets waar ik de afgelopen weken met volle teugen van heb genoten :) ik vind het gewoon heerlijk om 's morgens wakker te worden, zonnecrème op te smeren, mijn bikini aan te doen, mijn boek en mijn zonnebril te pakken en in de tuin te gaan zitten en verder niets.


Day 13: make a drawing of a totally different emotion than the one you did on day 5.

this is my image of the ultimate summerfeeling that i experienced these last few weeks :) i just love to wake up in the morning, put on some sunscreen, put on my bikini, take my book and my sunglasses, go to the garden and just sit there and enjoy it.

zaterdag 25 augustus 2012

Dag 12: maak een tekening met stukjes uit de krant.

zwarte stift, kleurpotlood, collage en kopie
black marker, coloured pencil, collage and copy

hier is dan eindelijk de volgende tekening! :) ik heb een tijdje examens gehad, maar nu heb ik weer tijd om te tekenen. hier is een stukje van de oude markt in leuven. ik was eerst niet helemaal zeker of ik die stukjes krant er wel in wilde verwerken, maar uiteindelijk kwam het toch wel goed uit. het was wel fijn om te tekenen, en nu ken ik die gebouwen bijna van buiten, zo lijkt het wel.


Day 12: make a drawing/collage with fragments of newspaper.

finally, i made a new drawing :) i had two exams last week, but now i have time to draw again. here's a piece of the old market in leuven. at first, i wasn't sure if i wanted to use pieces of the newspaper, but it worked out fine. it was fun to do, and now it feels as if i know those buildings by heart.

woensdag 15 augustus 2012

Dag 11: maak een tekening van een lelijke mens.

kleurpotlood op papier (coloured pencil on paper)

het is weer een tijdje geleden, maar hier is tekening nummer elf! :) hoe ik erop gekomen ben om deze tekening te maken: ik keek in mijn kleurpotlodendoos en het viel mij op dat het bruine potlood langer was dan de andere, bijna nog nooit gebruikt. ik begon dus met bruin te tekenen, en ik kreeg plots het idee om iemand die bijna alleen maar uit bruine en groene tinten bestond, iemand die bijna in de natuur versmelt. ik moest bijna meteen denken aan de grootmoeder van de duivel uit kulderzipken, een soort heks die in het bos woont en allerlei vieze lappen en stukken mos als kleding draagt. ze was trouwens ook buitengewoon lelijk, en ik vind lelijke mensen altijd wel fijn om te tekenen, omdat ze vaak zo veel rimpels hebben en zo. bij deze :)


Day 11: make a drawing of an ugly person.

it's been a while, but here's drawing number eleven! :) this is how i got the idea: i looked at my pencil box and it occurred to me that the brown pencil was longer than the others because i never used it before. so i decided to use that one, and that's when i got the idea to draw someone only in brown and green tints, someone who almost dissolves in the nature. it made me thing of the devil's grandmother in kulderzipken (a show on belgian tv i used to watch), who's some sort of witch who lives in the woods and wears all kinds of dirty fabric and moss as clothes. she was particularly ugly, and i like to draw ugly people, because they often have a lot of wrinkles and stuff like that. so that's how i did it :)

woensdag 8 augustus 2012

Dag 10: maak een tekening met een willekeurige gedachte van het moment.

kleurpotlood en oost-indische inkt op papier (coloured pencil and india ink on paper)

hoi, hier is tekening nummer tien. dit is nu niet bepaald een willekeurige gedachte, het is er eigenlijk een hele goede, vind ik. bij "een willekeurige gedachte" had ik het idee dat het iets moest zijn wat je wel op twitter zou posten, gewoon een bedenking eigenlijk. ik had deze gedachte zo'n twee maanden geleden, toen ik tijdens mijn examenpauze nog een keer de afleveringen van basta bekeek. "dit is precies wat ik nodig heb," dacht ik. ik hou van heel hard lachen, echt, ik hou van de warmte waarmee het je hele lichaam vult. het is echt een van de beste dingen die er zijn :)


Day 10: make a drawing with a random thought of the moment.

hi, this is drawing number ten. it's not exactly a random thought, it's actually a really good one. here's the translation: "i really like things that make me laugh. preferably roar with laughter, so much that it makes my stomach hurt". i figured a "random thought" should be something you would post on twitter. i had this thought about two months ago, when i was watching the episodes of basta again during the exams. "this is exactly what i need," i thought. i like laughing, i really do, i love the warmth that fills your entire body when you laugh. it's one of the best things that exist.

dinsdag 7 augustus 2012

Dag 9: maak een tekening met (a) een zelfportret en (b) je lievelingscitaat.

lino en oost-indische inkt op papier (lino and india ink on paper)

hoi! hier is eindelijk weer een nieuwe tekening :) het heeft een tijdje geduurd, want ik ben op vakantie geweest naar frankrijk. ik ben niet honderd procent tevreden over deze tekening, maar ik vond wel dat ik er genoeg moeite in had gestoken (om maar te zwijgen over mijn vinger die ik weer heb opengereten met het linomesje). ik had de week hiervoor al een zelfportret geschilderd, maar daar was ik niet zo tevreden over, dus besloot ik om een lino te maken van een foto van een tijdje geleden. het was niet zo gemakkelijk om die foto helemaal om te zetten in zwart-wit, maar het is nog redelijk goed gelukt. het bootje is een stempel die ik ook met lino heb gemaakt. het citaat komt uit graphic novel van david b. die ik twee jaar geleden heb gelezen. ik weet niet waarom, maar vind dat er zo veel poëzie in die zin zit :)

ps: ik ben trouwens wél heel tevreden over hoe de datum eruit ziet :)


Day 9: make some kind of self portrait and incorporate your favourite quote into the drawing.

hi! here's another drawing :) it took me a while, because i went on a trip to france. i'm not 100% satisfied about this one, but it took me enough trouble (not to mention that i cut my finger again with the lino knife). i had already painted a self-portrait the week before this, but i didn't really like it, so i decided to start over and make a lino from a picture from about a year ago. it wasn't very easy to convert it to black and white, but it worked out fine. the little boat is a stamp that i also made with lino. the quote is from a graphic novel by david b. that i read two years ago. it says: "soon, we'll be able to change everything into gold: my brother, the cats, the garden, the river, our lives, our dreams." i don't know why, but i think there's such a lot of poetry in that phrase.

btw, i like how the date looks :)