de opdracht / the challenge

(english below)


NEDERLANDS:


Ik heb deze tekenuitdaging bedacht voor deze zomer :) Het leek mij wel een leuk idee want eigenlijk wil ik meer tekenen maar ik heb gewoon nooit inspiratie. Als je wil dan mag je dit natuurlijk ook doen, en laat dan vooral zien wat je gemaakt hebt!

Dag 1: maak een portret van iemand die je kent.

Dag 2: maak een portret van iemand die je bewondert (een beroemdheid of iemand die je persoonlijk kent).

Dag 3: maak een tekening die je gevoel van de laatste tijd afbeeldt; je mag er ook tekst in verwerken.

Dag 4: maak een tekening waarin je collage en tekst gebruikt.

Dag 5: maak een tekening die een emotie voorstelt.

Dag 6: maak een tekening waarin je een spreekwoord, een woordspeling, een tongbreker of een andere bekende zin verwerkt.

Dag 7: maak een tekening van een YouTube-meme (of een andere meme).

Dag 8: maak een tekening van iets uit de actualiteit.

Dag 9: maak een tekening met (a) een zelfportret en (b) je lievelingscitaat.

Dag 10: maak een tekening met een willekeurige gedachte van het moment.

Dag 11: maak een tekening van een lelijke mens.

Dag 12: maak een tekening met stukjes uit de krant.

Dag 13: maak een tekening met een totaal andere emotie dan degene die je op dag 5 maakte.

Dag 14: maak een tekening met iets wat op je maag ligt, iets wat je irriteert of iets wat je soms denkt over sommige mensen.

Dag 15: maak een tekening waarin stickers of glitters of zo verwerkt zitten.

Dag 16: maak een tekening die gebaseerd is op een liedjestekst.

Dag 17: maak een tekening/collage van een dier met kleren aan.

Dag 18: maak een tekening die iets met de natuur te maken heeft.

Dag 19: kies een willekeurig voorwerp uit je huis, plak dat op je papier en verwerk het in je tekening.

Dag 20: maak een tekening van een personage uit een film (een echte film of een tekenfilm).

Dag 21: maak een tekening waarbij een groot oppervlak helemaal gevuld is met handgeschreven tekst.

Dag 22: maak een tekening met (a) een levenswijsheid en (b) een grafisch element dat je vaak ziet in het dagelijks leven (zoals iets wat vaak op verpakkingen staat).

Dag 23: kopieer een woord uit het woordenboek (met de hand of met een kopieermachine) en verwerk het in je tekening.

Dag 24: teken of schrijf iets op een ongewone drager.

Dag 25: (a) kies een een catchy zin van een bekend liedje en (b) zoek in een tijdschrift verschillende afbeeldingen van hetzelfde voorwerp en verwerk dit alles in je tekening.

Dag 26: maak een tekening waarin waterverf of aquarel gebruikt wordt.

Dag 27: maak een tekening waarin je je lijnen zo weinig mogelijk onderbreekt (je mag opnieuw waterverf gebruiken als je wilt).

Dag 28: maak een tekening waarin je een clichézin verwerkt.

Dag 29: maak een tekening van een van je hobby’s of iets anders dat je graag doet.

Dag 30: pak het dichtsbijzijnde boek, ga naar pagina 64 en verwerk de zevende zin in je tekening (je mag ook stiekem een andere zin kiezen als je de zin die je hebt niet leuk vindt).

Dag 31: maak een tekening waarbij een groot oppervlak helemaal gevuld is met één kleur (het liefst op een manier waarbij er veel werk aan is, zoals met kleurpotlood).

ENGLISH:


I invented this drawing challenge that I will do during the summer :) I like the idea because I want to draw more, but sometimes it’s hard to find inspiration. Feel free to do it as well if you’d like, and it would be really cool if you showed me what you made!

Day 1: make a portrait of someone you know.

Day 2: make a portrait of someone you admire (can be a famous person or someone you know in real life).

Day 3: make a drawing that describes your recent mood. It may involve text as well.

Day 4: make a drawing that also includes collage and text.

Day 5: make a drawing that describes an emotion.

Day 6: make a drawing that involves a proverb, a word game, a tongue twister or another famous sentence in your language.

Day 7: make a drawing of a YouTube meme (or another meme).

Day 8: make a drawing about something that’s been in the news lately.

Day 9: make some kind of self portrait and incorporate your favourite quote into the drawing.

Day 10: make a drawing with a random thought of the moment.

Day 11: make a drawing of an ugly person.

Day 12: make a drawing/collage with fragments of newspaper.

Day 13: make a drawing of a totally different emotion than the one you did on day 5.

Day 14: make a drawing with something you have on your mind or something that’s been irritating you or something you often think about a certain kind of people.

Day 15: make a drawing where you process stickers/glitters/…

Day 16: make a drawing that’s based on song lyrics.

Day 17: make a drawing/collage with an animal that is wearing clothes.

Day 18: make a drawing that has something to do with nature.

Day 19: choose a random object from your house that you stick onto the drawing and process into it.

Day 20: make a drawing that involves a character in a movie that you liked (it can be from a real movie or an animated one).

Day 21: make a drawing that involves a surface that you completely filled with written text.

Day 22: make a drawing with (a) a piece of wisdom and (b) a graphic element that you see a lot in your daily life (e.g. something that’s on a lot of products you use).

Day 23: copy a dictionary entry and process it in your drawing.

Day 24: write/draw something on an unusual support.

Day 25: (a) choose a catchy line from a famous song and (b) find several versions of the same objects in magazines and process them into your drawing.

Day 26: make a drawing where you use watercolour paint or aquarelle.

Day 27: make a drawing where you limit interruptions of your lines to the absolute minimum. (You can use watercolour paint again if you want).

Day 28: make a painting where you involve a cliché sentence.

Day 29: make a drawing of one of your hobbies or something else you like to do.

Day 30: take the nearest reading book, turn to page 64 and process the 7th sentence into your drawing (you can also secretly pick a different sentence if you don’t like the one you have).

Day 31: make a drawing where you involve a big surface of solid colour. Only use two or three different colours in your drawing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten