donderdag 12 september 2013

Dag 19: kies een willekeurig voorwerp uit je huis, plak dat op je papier en verwerk het in je tekening.


kleurpotlood en viltstift op papier /coloured pencil and fiber-tip pen on paper

Hoi! Het is echt tijden en tijden geleden dat ik nog eens wat heb gepost, maar hier is tekening nummer 19. Ik heb deze zomer niet echt veel tijd gehad, maar nu zijn de laatste twee weken van de vakantie begonnen, en plots is het heel erg koud en regenachtig, en ik verveelde mij, en toen bedacht ik plots dat ik kon gaan tekenen. Hoewel deze blog een beetje het project van vorige zomer was, wil ik toch graag de opdrachten afwerken.

Bij deze tekening was het de opdracht om een willekeurig voorwerp uit je huis te kiezen, en in je tekening te verwerken. Bij een voorwerp denk ik echt aan iets dat je kunt gebruiken, en bijvoorbeeld niet aan een stukje papier of zo (dat zou ook te gemakkelijk zijn geweest). Ik wilde eerst graag een spiegeltje verwerken in mijn tekening, maar ik had eigenlijk niet echt een spiegeltje dat ik hiervoor kon gebruiken. Uiteindelijk ben ik gewoon een beetje door het huis gaan lopen, op zoek naar iets dat ik kon gebruiken, en vond ik deze legoblokjes. Ik weet niet hoe het komt, maar altijd als ik begin te tekenen zonder dat ik vooraf heb besloten wàt ik ga tekenen, teken ik gezichten. Ik vind het fijn om gezichten te tekenen. Dat is ook wat hier gebeurde. Ik wilde graag alleen maar kleurpotloden gebruiken, daarom zitten er zo veel verschillende kleuren in deze tekening.


Day 19: choose a random object from your house that you stick onto the drawing and process into it.

Hi! It's been ages and ages since I posted somthing, but here's drawing number 19. I haven't really had time this summer, but now, the last two weeks of summer vacation have started and suddenly it's cold and rainy, and I was bored, and then suddenly I felt like drawing again. Although this blog was really a project of last summer, I want to finish all the challenges.

In this drawing, I had to take a random object from my house and process it into my drawing. When I think of an object, I think of something that you can pick up, something that has a function, and not something like a piece of paper (that would have been too easy). At first, I thought of using a mirror, but I didn't really have one I could use, so I just ended up walking through the house, looking for something that I could use, and I found these pieces of lego. I don't know why, but whenever I start to draw without knowing what exactly I am going to draw, I always end up drawing faces. I like drawing faces. So that's what happened here. I wanted to use only coloured pencils, so that's why there's a lot of different colours in this drawing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten